Kultur Nyheter

Vad då Vikingarna?

Vad vet vi egentligen om vikingarna? Hade de horn på sina hjälmar? Åt de flugsvamp? Var de i konstant konflikt med omvärlden? Inte direkt. Vikingarna var ett sjöfarande handelsfolk med skägg från vad som idag utgör Skandinavien. Om du antar en viking-ish stil, och du har ett skägg tas om hand användning skägg olja. Ursprungligen kom de från Sverige, Danmark och Norge men kom att bosätta sig i närliggande områden. Deras samhälle var hierarkiskt och utgjordes av tre klasser: trälar, karlar och jarlar. En träl var en livegen slav som var skyldig att utföra de sysslor som dess ägare ansåg nödvändiga. En karl var den vardagliga människan som arbetade som bonde, smed, fiskare eller fyllde någon annan funktion i samhället. Jarlarna hade makten i samhället genom markägande och kontrollerade ofta mindre regioner.

I början var de flesta vikingar jordbrukare men med tiden kom handel att bli ett viktigare inslag i ekonomin. Som hantverkare tillverkade de vapen, juveler och kläder som de sedan sålde på andra platser i världen. Lika så var deras rökta fisk eftertraktad på flera håll i världen. Om de hade varit lika aggressiva som sagornas vikingar som erövrar och tar över skulle de antagligen inte blivit långlivade. Till skillnad från krigföring så var handel ett hållbart sätt att erhålla en regelbunden inkomst.

Hur såg då vikingarna ut?

På det stora hela var de inte särskilt olik dagens människor. Deras utseende avspeglade däremot deras klasstillhörighet. Då trälarna inte hade egna ägodelar motsvarade deras utseende den syssla de utförde. Man kunde se dem i enkla kläder med enkla verktyg. Deras hår inte mer vårdat än arbetet de utfört. En karl hade däremot möjligheten att klä sig mer extravagant med robusta kläder i skinn, läder, lin och ull. Som Jarl fanns möjligheten att pryda sig med smycken och juveler formade i traditionell vikingastil med runda välformade mönster.

Vad hade en viking för livsåskådning?

De trodde på flera olika gudar som ansvarade för olika områden i livet. Det fanns gudar för, bland annat, krig, kärlek, familj och fertilitet. Vikingens liv utspelade sig i mindre byar och städer. Som handelsresande, och ibland även erövrare, etablerade de ofta byar på främmande orter. Byar på främmande orter präglades av långa gator med trångt placerade hus på båda sidorna, inte olikt dagens knallemarknad. Byarna och städerna i hemländerna var däremot mer utbredda med större hus och gårdar.

Vad åt vikingarna?

Grundstommen i deras diet var kött, fisk, bröd, gröt, ägg och mjölk. Köttet kokades vanligtvis för att passa i gryta. Matlagningen sköttes främst av kvinnor. Men de hade inte bara ansvaret för hushållet. När männen reste bort för att bedriva handel eller erövring så föll det på kvinnor och barn att se till att byarna fortfarande fungerade. Det kunde innebära att sköta jordbruket på egen hand eller slakta boskap och hantera slavar.

En omtalad sed bland vikingarna var runskrift. Den avspeglade en lång tradition av att låta berättelser passera från generation till generation. På runorna skrev de ned viktiga händelser eller korta historier om personer som varit viktiga för samhället. Med tiden kom vikingarna att bedriva allt mindre handel och fokusera mer på erövring. Varför den utvecklingen skedde vet ingen säkert men många har spekulerat i att det av någon anledning blev svårare att bedriva jordbruk. På så sätt kom de även att bli utforskare som spred sig över stora delar av världen. De reste ända till områdena i närheten av Kanada och Nordamerika där de etablerade byar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *